Denne aften vil Sebbastian på skarp, humoristisk og empatisk vis give budskaber videre til enkelte blandt publikum.
De budskaber der kommer igennem er oftest fra afdøde, men clairvoyante budskaber kan også forekomme.
De afdøde giver sig til kende med beskrivelser, hvor man som modtager/deltager har et medansvar i aftenens flow og energi, ved at reagere tydeligt, hvis man kan relatere til det, der bliver sagt.
– At deltage ved en klarsynsaften er fin måde at opleve den åndelige verdens kærlighed på, uden at man nødvendigvis selv modtager et budskab, samt opleve hvordan Sebbastian arbejder som kanal for den åndelige verden.
Kl. 18.30: Dørene åbnes
Kl. 19.00: Dørene lukkes, og klarsynsdemonstrationen starter (Der skal bla toiletbesøg være overstået, da der ikke holdes pause under arrangementet)
Cirka 20.30-21.00: Aftenen slutter, og der vil være salg og signering af Sebbastians bog “Den spirituelle verden”, som denne aften koster 100 kr.

Billetpris: 150 kr. pr. person.
Køb billetter HER

RETNINGSLINJER FOR DELTAGELSE:
(OBS! – Overtrædes disse retningslinjer kan man risikerer bortvisning, da de er til for at alle kan få en energifuld aften og opnå den bedstmulige kontakt)
– Børn under 16 kan ikke deltage grundet deres sensitivitet. Dette gælder ligeledes små børn/babyer, da deres sanseevner er stærkt sensitive, og da det kan virke forstyrrende på kontakten med den åndelige verden.
– iPad, kameraer og mobiler bedes slukkes under aftenen, da de kan skabe forstyrrelser.
– Indtagelse af alkohol eller stoffer må ikke ske før eller under aftenen.
– Folk med misbrug af stoffer eller alkohol eller af stærkt psykisk ubalance kan ikke deltage.”